Sie haben Suizidgedanken?

آیا افکار خودکشی دارید !!
اگر شما مایوس و نامید هستید و یا اینکه هراس دارید به خویش آسیب برسانید .
لطفا تماس بگیرید با
Krisenhotline (بحران آنلاین)
یا مراجعه کنید به یکی از سازمانهای
Not- oder Krisendienst
در نزدیکی محل سکونت تان
یا به بخش های روانشناسی یا بهتر از همه با آمبولانس 144 به تماس شوید
هر تیم کمک رسانی موقعیت اضطراری میتواند شما را در شرایط سخت و بحرانی کمک کنند ، بخصوص با خطر خودکشی که امنیت لازم شما را این تیم ها فراهم می نمایند .
افکار خودکشی یک واکنش عادی هستند در شرایط و بحران های بیش از حد و تهدید کننده !
لطفا افکار خودکشی را جدی بگیرید در هر صورت این افکار نشانه های هستند که شما به کمک فوری نیازمندید.
یک مکالمه مطمئن سهولت ها را برای شما فراهم میسازد

Kommentare sind geschlossen.