Sie haben jemanden durch Suizid verloren?

آیا فردی را از طریق خودکشی از دست داده اید.
از دست دادن یکی از عزیزان خویش به واسطه خودکشی یکی از دردناک ترین تجربیاتی است که فرد میتواند آن را تجربه کند.
خودکشی یکی از اعضای فامیل بقیه فامیل را به حد زیادی تحت فشار قرار میدهد .
در اینجا شما میتوانید اطلاعات اولیه را در مورد آنچه که پس از خودکشی عزیزانتان به شما تحمیل شده میتواند و یا اینکه شما در کجا تحت حمایت در این شرایط سخت قرار بگیرید ،بهره مند شوید.
شما تنها نیستید تعدادی پیشنهادهای کمکی برای این زمان دشوار در دسترس شماست

Hilfe und Informationen

Kommentare sind geschlossen.