136 – Decent into Chaos

Egal, eh out-of-date.


Mahringer Literaturverzeichnis: 136
Autor: Rashid, A.
Titel: Decent into Chaos
Erscheinungsjahr: 2008 (Alter 9 Jahre)
Genre: Politik
Anzahl der Verweise im Gutachten: 0


Link: https://www.amazon.de/gp/product/B01N2Z5LAP/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=mahringerguta-21&camp=1638&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B01N2Z5LAP&linkId=08db11d3e0a89cd41d4381440f7a80a0

Kommentare sind geschlossen.